Partner pre Váš pohybový aparát
MUDr. Anna Lohnertová absolvovala v roku 1973 LF UK v Bratislave odbor všeobecné lekárstvo. Od roku 1973 do roku 1988 pracovala na anestéziologicko- resuscitačnom oddelení v NsP Šaľa, posledných 5 rokov ako zástupca primára ARO. V roku 1975 absolvovala špecializáciu v odbore anestéziológia a resuscitácia.

V roku 1977 dosiahla diplom z atestácie 1. stupňa v odbore anesteziológia a resuscitácia a v roku 1977 z atestácie 2. stupňa v tom istom odbore.

Od roku 1988 do roku 2019 pracovala na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v UN Bratislava. Od roku 2013 pracuje ako odborný garant na anestéziologickej ambulancii v ŠNOP. Od roku 2002 bola členom SLK s účasťou na odborných vedeckých podujatiach, t.č. ako registrový člen SLK, s priebežným dopĺňaním si vedomostných kreditov v odbore.
Ambulancie