Partner pre Váš pohybový aparát
Je absolventkou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. V roku 2017 ukončila denné bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia. V roku 2020 úspešne ukončila magisterské štúdium v danom odbore na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Svoje vedomosti si dopĺňa kontinuálne v odbore fyzioterapie a medicíny. Je zaregistrovaná v Slovenskej komore fyzioterapeutov. V ŠNOP pracuje od r. 2018.
Absolvovala viaceré kurzy a je držiteľkou certifikátov napr. z kurzu kinesiotapingu, kurzu SM systému, Metodiky Black- roll, kurzu DNS A a kurzu Diagnostika a terapia kolenného kĺbu.

Špecializácia : Kinesiotaping, rehabilitácia zameraná pre športovcov, pred a pooperačné stavy kolenného kĺbu, pooperačné stavy po totálnych endoprotézach. Venuje sa aj pacientom s diastázou.

V Centre zdravia ŠNOP sa venuje redukčnému kurzu, aquaaerobiku, SM systému, cvičeniu pre deti (zdravé nôžky, zdravý chrbát), cvičeniu pre tehotné a plávaniu pre deti.

Galéria