Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Mgr. Juraj Kaščák

Je absolventom bakalárskeho štúdia na UCM Trnava, IFBLR Piešťany. Vzdelanie si ďalej rozšíril prostredníctvom odborných stáží na Neurologickom oddelení v Sanatóriu Klimkovice a Nemocnici Uherské Hradište. Svoje vedomosti si kontinuálne dopĺňa vzdelávaním v oblasti fyzioterapie rôznymi certifikovanými kurzami a workshopmi, medzi ktoré patrí napr: kurz Klasickej masáže (ŠKOMAS); Manuálna terapia vertebrogénnych porúch (ŠKOMAS); Terapeutické využití kinesiotapingu (Mudr. Válka); DNS A,B (Prof.Kolár); Terapie a diagnostika kolenního kloubu(Fyziokurzy); Terapie a diagnostika ramenního kloubu (Fyziokurzy); Terapie a diagnostika hlezenního kloubu (Fyziokurzy), SM systém A, B; Diagnostika a terapia funkčných porúch hybného systému (Janíková); Kyčel a HSS (CKP Dobrichovice), Terapie lopatky v kontextu HSS (CKP Dobrichovice); Palpační variace dle prof. Karla Lewita (CKP Dobrichovice), Dg. a terapie idiopatické skoliozy (CKP Dobrichovice), Vadné držení tela a terapie skoliózy (J.Čápová). Je registrovaným členom v Slovenskej komore fyzioterapeutov. V ŠNOP pracuje od roku 2018.

Špecializácia: Podológia, rehabilitácia plochonožia, pred/pooperačná rehabilitácia pri artróze váhonostných kĺbov, ch&bné držanie tela, kinesiotejping, rehabilitácia športovcov pri zraneniach, terapeutická joga.

V Centre zdravia ŠNOP sa venuje hodinám pilatesu a jogy.

Galéria