Partner pre Váš pohybový aparát
Je absolventkou Prešovskej univerzity. V roku 2016 ukončila denné bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia. V roku 2020 dokončila magisterské štúdium v rovnakom odbore.  Svoje vedomosti si pravidelne dopĺňa a rozširuje vzdelávaním v oblasti fyzioterapie. Je držiteľkou viacerých certifikátov, napr. z kurzu kinesiotapingu, SM - systému, diagnostiky a terapie kolenného kĺbu, diagnostiky a terapie chodidla, diagnostiky a kinezioterapie idiopatickej skoliózy u detí a dospelých, terapie spúšťových bodov, rehabilitácie pacientov s vestibulárnymi poruchami a fyzioterapie v tehotenstve a po pôrode. V slovenskej komore fyzioterapeutov je registrovaná od roku 2016. V nemocnici ŠNOP pracuje od septembra 2020.

Galéria