Partner pre Váš pohybový aparát
Ukončila odborné vzdelanie v odbore Diplomovaný fyzioterapeut v r. 2019 na SZŠ Záhradnícka ul., Bratislava. V štúdiu pokračuje na vysokej škole na Slovenskej zdravot. univerzite v Bratislave (bakalárske štúdium).
V roku 2017 absolvovala kurz Kineziotejpingu, v roku 2018 Kurz propriofoot koncept, v roku 2019 Kurz DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia) A a začiatok štúdia kurzu SD (spiral dynamic).

Špecializácia: Rehabilitácia po úrazoch ramenného kĺbu, rehabilitácia pri herniách disku, rehabilitácia pri akútnych či chronických bolestiach chrbtice.

V rámci Centre zdravia ŠNOP sa venuje redukčnému kurzu, plávaniu pre deti a aquaaerobiku.

Galéria