Partner pre Váš pohybový aparát
Ukončené odborné vzdelanie v odbore Diplomovaný fyzioterapeut v r. 2019 SZS Záhradnícka. Pokračovanie na vysokej škole na SZU v Bratislave (bakalárske štúdium). V r. 2017 absolvovala kurz Kineziotejpingu, r. 2018 abs. Kurz propriofoot koncept, v r. 2019 Kurz DNS A a začiatok štúdia kurzu SD.

RK: Redukčný kurz, plávanie pre deti, aquaaerobic

Špecializácia: Rehabilitácia po úrazoch ramenného kĺbu, rehabilitácia pri herniach disku, rehabilitácia pri akútnych či chronických bolestiach chrbtice.