Partner pre Váš pohybový aparát
V roku 2012 ukončila bakalárske štúdium na IFBLR v Piešťanoch. Po ukončení štúdia pracovala v Čechách s reumatickými pacientmi. Po návrate na Slovensko sa zameriava na prevenciu CHDT u dospelých pacientov a ich ostatné muskuloskeletálne problémy. V priebehu svojej praxe absolvovala špecializované kurzy ako DNS, diagnostika a terapia funkčných porúch hybnej sústavy, kinesiotaping. V súčasnosti sa dovzdeláva vo viscerálnej a neurálnej manipulácii a Klappovom lezení, zameranom aj na detských pacientov so skoliózou.

Špecializácia: Rehabilitácia a prevencia vertebrogénnych ochorení u dospelých pacientov. Dopĺňa si vzdelanie vo viscerálnej a neurálnej manipulácii a Klappovom lezení, zameranom aj na detských pacientov so skoliózou.

V rámci Centra zdravia ŠNOP sa venuje plávaniu pre deti,  skolióza, a cvičeniu SM systému.

Galéria