Partner pre Váš pohybový aparát
Absolvovala bakalárske štúdium fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, od roku 2019 pokračuje v magisterskom štúdiu na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity.
V roku 2018 absolvovala kurz Terapeutické využitie kinesiotejpu.

Galéria