Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Mgr. Zuzana Záhorská
Zástupkyňa vedúcej sestry lôžkového oddelenia, epidemiologická sestra
Lôžkové oddelenie