Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Beáta Císarová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Andrea Dujmovičová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Viera Chovancová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Iveta Kordíková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Mgr. Lucia Pastierovičová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Melánia Pyteľová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Jana Šimačková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Mgr. Edita Štefániková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie