Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Soňa Bogárová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Mgr. Mária Hubačová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Mgr. Mária Kőrősiová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Aneta Mitliková
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Anna Ončová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Anna Pavlusová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Daniela Pekarovičová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Zlatica Schillerová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Natália Kovácsová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie