Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
MUDr. Ivana Kolek
Lekár v špecializačnej príprave ortopédia
Lôžkové oddelenie