Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
MUDr. Tatiana Francová
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
MUDr. Emil Huraj
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
MUDr. Miroslav Pallaghy
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
MUDr. Ivan Iľkív Roháľ
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
MUDr. Martin Slivka, CSc.
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie