Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
MUDr. Mária Očenášová
Lekár anestéziológ
Ambulantné oddelenie