Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
MUDr. Kristína Botló - Kučerová
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
MUDr. Lenka Jančová
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
MUDr. Mária Jurčová Brezinová
Lekár FBLR
Ambulantné oddelenie
MUDr. Marek Tkáč
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie