Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Bc. Alena Neščiverová
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
Bc. Ivana Feňková
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie
Katarína Gašpárová, MSc.
Fyzioterapeut - Materská dovolenka
Rehabilitačné oddelenie