Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Mgr. Mária Krajčovičová
Vedúca sestra na operačnom oddelení, Epidemiologická sestra
Operačné oddelenie
Erika Krammerová
Sanitárka
Operačné oddelenie
Kvetoslava Kurtišová
Sestra inštrumentárka
Operačné oddelenie
Bc. Eva Müllerová
Anestéziologická sestra
Operačné oddelenie
Mgr. Alena Stopková
Sestra inštrumentárka
Operačné oddelenie