Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Kvetoslava Kurtišová
Sestra inštrumentárka
Operačné oddelenie
Bc. Eva Müllerová
Anestéziologická sestra
Operačné oddelenie
Mária Sekeľová
Praktická sestra/upratovačka
Operačné oddelenie
Mgr. Alena Stopková
Sestra inštrumentárka
Operačné oddelenie