Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Martin Dvořák
Údržbár
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Štefan Figura
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
František Gschweng
Údržbár
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Dušan Hurban
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Vladimír Maglov
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Jaroslav Majerský
Vedúci OTP, metrológ
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Darina Micheľová
Upratovačka
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)
Karel Nečas
Vrátnik
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)