Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Ing. Michaela Bartošová
Námestník oddelenia ekonomicko-právneho
Oddelenie ekonomicko-právne (OEP)
Ing. Jana Chudá
Ekonóm
Oddelenie ekonomicko-právne (OEP)