Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Soňa Bogárová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
MUDr. Erika Böhmová
Lekár epidemiológ
Lôžkové oddelenie
MUDr. Kristína Botló - Kučerová
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
Miroslava Brčeková
Praktická sestra - materská dovolenka
Lôžkové oddelenie
Bc. Barbora Dubcová
Sestra lôžkového oddelenia
Lôžkové oddelenie
Michaela Hlavatá
sanitárka
Lôžkové oddelenie
MUDr. Erik Hodosy
Lekár sekundár
Lôžkové oddelenie
Mgr. Mária Hubačová
Zástupkyňa vedúcej sestry lôžkového oddelenia
Lôžkové oddelenie
MUDr. Lenka Jančová
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
Silvia Janiglošová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Denisa Kekišová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Zuzana Kmotríková
Pomocný pracovník v zdravotníctve
Lôžkové oddelenie
MUDr. Ivana Kolek
Lekár v špecializačnej príprave ortopédia
Lôžkové oddelenie
Mgr. Mária Kőrősiová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Natália Kovácsová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Mgr. Zuzana Melicherčíková
Sestra pri lôžku
Lôžkové oddelenie
Aneta Mitliková
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Ľubica Molec Vagačová
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Anna Ončová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Anna Pavlusová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Bc. Jana Pavolová
Sestra lôžkového oddelenia
Lôžkové oddelenie
Daniela Pekarovičová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Ľubica Pirchanová
Pomocný pracovník v zdravotníctve
Lôžkové oddelenie
MUDr. Viktória Rišková
Lekár v špecializačnej príprave ortopédia - materská dovolenka
Lôžkové oddelenie
Zlatica Schillerová
Sestra na lôžkovom oddelení
Lôžkové oddelenie
Renáta Dorota Sulinská
Praktická sestra - materská dovolenka
Lôžkové oddelenie
MUDr. Marek Tkáč
Lekár FBLR
Lôžkové oddelenie
Mgr. Jana Tóthová
Vedúca sestra lôžkového oddelenia
Lôžkové oddelenie
Andrea Uhnáková
Praktická sestra
Lôžkové oddelenie
Bc. Denisa Zemanovičová
Pomocný pracovník v zdravotníctve, verejný zdravotník
Lôžkové oddelenie