Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Beáta Císarová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
MUDr. Beata Dimová
Lekár rádilóg
Ambulantné oddelenie
Andrea Dujmovičová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Mgr. Marieta Džimová
Vedúca sestra ambulantného oddelenia
Ambulantné oddelenie
MUDr. Tatiana Francová
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
MUDr. Emil Huraj
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Viera Chovancová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
MUDr. Mária Jurčová Brezinová
Lekár FBLR - materská dovolenka
Ambulantné oddelenie
Iveta Kordíková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
MUDr. Tatiana Leitmann
Lekár vnútorného lekárstva a geriatér
Ambulantné oddelenie
MUDr. Miroslav Pallaghy
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Mgr. Lucia Pastierovičová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
Melánia Pyteľová
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
MUDr. Martin Slivka, CSc.
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Jana Šimačková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie
MUDr. Marián Šintál
Lekár ortopéd
Ambulantné oddelenie
Mgr. Edita Štefániková
Sestra v odbornej ambulancii
Ambulantné oddelenie