Partner pre Váš pohybový aparát

Personál

Zdravotnú starostlivosť na operačnom  oddelení poskytujú:

Meno a priezvisko
Funkcia
MUDr. Miloslav Smetana
Primár operačného oddelenia, Lekár ortopéd
MUDr. Jaroslav Olexík
Lekár ortopéd
MUDr. Juraj Lukáč
Lekár ortopéd
MUDr. Peter Harbuľák, PhD.
Lekár gynekológ
MUDr. Zuzana Behúňová, PhD.
Lekár gynekológ
MUDr. Iveta Stenová, PhD.
Lekár gynekológ
MUDr. Alexander Brešťanský
Lekár gynekológ
MUDr. Rastislav Trška, PhD
Lekár plastický chirurg
MUDr. Vladimír Mišanko
Lekár urológ
MUDr. Anna Lohnertová
Lekár anesteziológ
Mgr. Mária Krajčovičová
Vedúca sestra operačného oddelenia
Kvetoslava Kurtišová
Sestra inštrumentárka
Mgr. Alena Stopková
Sestra inštrumentárka
Bc. Eva Mullerová
Sestra  pri lôžku  a anesteziologická sestra