Partner pre Váš pohybový aparát

Personál

Zdravotnú starostlivosť na operačnom  oddelení poskytujú:

Meno a priezvisko
Funkcia
MUDr. Miloslav Smetana
Primár operačného oddelenia, Lekár ortopéd
MUDr. Jaroslav Olexík
Lekár ortopéd
MUDr. Juraj Lukáč
Lekár ortopéd
MUDr. Ivan Iľkív Roháľ
Lekár ortopéd
MUDr. Martin Slivka, Csc
Lekár ortopéd
MUDr. Rastislav Trška, PhD
Lekár plastický chirurg
MUDr. Anna Lohnertová
Lekár anesteziológ
Mgr. Marieta Džimová
Vedúca sestra ambulantného oddelenia a operačného oddelenia
Kvetoslava Kurtišová
Sestra inštrumentárka
Mgr. Alena Stopková
Sestra inštrumentárka
Bc. Eva Mullerová
Sestra  pri lôžku  a anesteziologická sestra