Partner pre Váš pohybový aparát

Laparoskopia

Čo je to laparoskopia?

Laparoskopia patrí k najnovším, hoci dnes už etablovaným diagnostickým a operačným metódam v gynekológii. Umožňuje „pozrieť sa“ do brušnej dutiny, resp. do oblasti malej panvy. Priamou vizualizáciou malej panvy poskytuje možnosť diagnostikovať niektoré ochorenia a podľa potreby ich súčasne aj laparoskopickou cestou operačne riešiť.

Aké sú najčastejšie indikácie na laparoskopiu?

Dôvody na vykonanie laparoskopie môžu byť rôzne. Rozlišujeme diagnostickú a operačnú laparoskopiu. 

Diagnostická laparoskopia hľadá príčinu ťažkostí pacientky (napr. bolestí, neplodnosti), alebo je potrebná na potvrdenie, resp. vyvrátenie diagnózy (napr. podozrenie na vrodenú vývojovú chybu vnútorných pohlavných orgánov). Operačná laparoskopia je indikovaná na operačné riešenie existujúceho problému (napr. mimomaternicová tehotnosť, cysta na vaječníku).

K najčastejším indikáciam na laparoskopiu patria:
 • sterilita (neplodnosť)
 • chronická bolesť v malej panve
 • podozrenie na endometriózu
 • podozrenie na chronické zápalové ochorenie malej panvy
 • potvrdenie, resp. vylúčenie anomálií na vnútorných pohlavných orgánoch
 • pred chirurgickým výkonom na vnútorných pohlavných orgánoch
 • akútna bolesť brucha
 • podozrenie na mimomaternicovú tehotnosť
Ako sa laparoskopia vykonáva? 

Laparoskopia sa vykonáva v celkovej anestézii. Po príprave operačného poľa sa urobí krátky (asi 1 cm dlhý) rez v dolnom póle pupku a následne sa pomocou špeciálnej ihly aplikuje do dutiny brušnej CO2, aby sa predná brušná stena oddialila od vnútorných orgánov. Cez ten istý rez sa zavádza do dutiny brušnej optika, ktorá je napojená na kameru a monitor. Operatér na monitore vidí stav v dutine brušnej. Podľa potreby sa vykonávajú ešte jeden až dva ďalšie pomocné rezy (asi 1 cm dlhé), cez ktoré sa do dutiny brušnej zavádzajú potrebné laparoskopické operačné nástroje. Samotný operačný výkon závisí od indikácie laparoskopie, zistenej diagnózy a potrebe operačného riešenia.

Aké hlavné pozitíva má laparoskopia pre pacientku?
 • možnosť detailného zobrazenia vnútorných pohlavných orgánov
 • možnosť presného posúdenia priechodnosti vajíčkovodov
 • možnosť jednoznačne diagnostikovať niektoré ochorenia, ktoré nie je možné zistiť neinvazívnymi metódami (napr. ultrazvukom)
 • možnosť súčasne ochorenie diagnostikovať a podľa potreby ho hneď aj operačne riešiť
 • rýchla rekonvalescencia pacientky po operácii
 • vo väčšine prípadov možnosť realizácie v rámci jednodňovej chirurgie
 • menšie riziko infekcie
Ako prebieha laparoskopia v rámci jednodňovej chirurgie v ŠNOP?
 • na plánovaný operačný výkon musí prísť pacientka s interným predoperačným vyšetrením, nakoľko výkon prebieha v celkovej anestézii a s príjmovou správou od príslušného gynekológa
 • pacientka pred operáciou absolvuje anestéziologické konzílium
 • pred operačným výkonom je potrebné si vyholiť oblasť genitálií a podľa potreby aj podbrušie a okolie pupku
 • v deň výkonu prichádza pacientka ráno nalačno s príslušnou dokumentáciou
 • v deň výkonu ráno užije iba lieky odporúčané anestéziológom
 • v stanovený deň sa pacientka hlási ráno o 7.00 h na príjmovej ambulancii JAS ŠNOP (vtedy uhradí aj doplatok za operačný výkon podľa platného cenníka)
 • cez priepust pre pacientov, kde sa pacientka prezlečie, vchádza na operačné oddelenie
 • na predoperačnej izbe pacientku skontroluje anestéziológ a pacientka dostane premedikáciu
 • prebehne samotný operačný výkon
 • po operácii je pacientka prevezená na pooperačnú izbu, kde ju následne anestéziológ, resp. anestéziologická sestra monitoruje (sledujú sa vitálne funkcie, ako je tlak krvi, pulz, dýchanie, močenie, okrem toho prípadné krvácanie, tlmí sa bolesť a podobne).
 • vo väčšine prípadov je pacientka v poobedňajších hodinách preložená na lôžkové oddelenie, kde je ešte sledovaná počas zvyšného dňa a noci
 • nasledujúce ráno po operácii prichádza pacientku skontrolovať operatér a v prípade dobrého pooperačného stavu je pacientka následne prepustená do domáceho ošetrenia