Partner pre Váš pohybový aparát

Gynekológia

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia vykonáva skúsený team gynekológov zo spoločnosti GYN-FIV s.r.o. pod vedením MUDr. Petra Harbuláka.