Partner pre Váš pohybový aparát

Zamestnanci lôžkového oddelenia

Zdravotnú starostlivosť na lôžkovom oddelení zabezpečujú:

Meno a priezvisko

Funkcia

MUDr. Jaroslav Olexík

Primár ambulantného a lôžkového oddelenia

MUDr. Andrea Šajbidor
Lekár lôžkového oddelenia
MUDr. Monika Hrušková
Lekár lôžkového oddelenia

MUDr. Dalma Loydlová

Lekár lôžkového oddelenia a primár FLBR

MUDr. Kristína Botló Kučerová
Lekár lôžkového oddelenia
MUDr. Marek Tkáč
Lekár lôžkového oddelenia

Mgr. Zuzana Záhorská

Vedúca sestra lôžkového oddelenia

Daniela Pekarovičová

Sestra pri lôžku

Zlatica Schillerová

Sestra pri lôžku

Soňa Bogárová

Sestra pri lôžku

Anna Ončová

Sestra pri lôžku

Aneta Mitlíková
Sestra pri lôžku

Danka Wolfová

Sestra pri lôžku

Anna Pavlusová
Sestra pri lôžku
Mgr. Mária Kőrősiová
Sestra pri lôžku

Renata Dorota Sulińska

Sanitárka

Zlatica Jendeková

Sanitárka

Viera Letková

Praktická sestra

Andrea Uhnáková
Praktická sestra
 
 

Galéria