Partner pre Váš pohybový aparát

Základné informácie pre rodičov

Ako sa na pobyt prihlásite:

AK STE NÁŠ PACIENT
-      pri návšteve lekára sa môžete na pobyt prihlásiť na detskej alebo skoliotickej ambulancii,
-     alebo na e-mail skoliozy@snop.sk, kde uvediete meno Vášho dieťaťa, rodné číslo, číslo poisťovne, vybraný termín pobytu, bydlisko a telefonický kontakt na Vás.

AK NIE STE NÁŠ PACIENT
Prostredníctvom e-mailu, ktorý odošlete na skoliozy@snop.sk. Uveďte meno Vášho dieťaťa, rodné číslo, číslo poisťovne, vybraný termín pobytu, bydlisko a telefonický kontakt na Vás. Najneskôr do týždňa Vám príde potvrdenie prijatia Vášho e-mailu.
 
UPOZORNENIE!
Vzhľadom na elektronický systém zahlasovania hospitalizácií je potrebné pri:
-   hospitalizačných pobytoch mať výmenný lístok od detského lekára. Termín vyšetrenia na skoliotickej ambulancii si s Vami dohodne sestra skoliotickej ambulancie, po Vašom prihlásení sa na uvedený email.
-   denných pobytoch si prineste výmenný lístok od detského lekára v deň nástupu dieťaťa na pobyt.

Organizačné pokyny:

Všetky potrebné informácie k pobytu od nás dostanete emailom alebo poštou minimálne 14 dní pred začatím pobytu.
Nástup na pobyt je v pondelok medzi 7,00 - 7,30 hod.  a ukončenie pobytu je v piatok do  15,00 hod. (HOS - hospitalizačný) a do 17,00 hod (DP - denný pobyt) (dátum a čas prepustenia si môžete dohodnúť pri nástupe dieťaťa do ŠNOP). Spolu s dieťaťom sa dostavte, prosím, v uvedenom čase, v pondelok na 3. poschodie ŠNOP - lôžkové oddelenie.

Cena pobytu je stanovená na 120€ (HOS) a 170€ (DP) a uhradíte ju:
Číslo účtu IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158. kód banky:  SUBASKBX, VS: 300. Do poznámky (Správa pre prijímateľa) je potrebné uviesť meno dieťaťa. 

K pobytu prinesiete:

-       Výmenný lístok od detského lekára na vyšetrenie Vášho dieťaťa na skoliotickej ambulancii,

-       RTG dokumentáciu dieťaťa (ak nie je pacientom ŠNOP).

-       Korzet (ak ho dieťa má).

-       Lieky (ak ich dieťa užíva).

-       Potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravé (maximálne týždeň staré).

-      Cvičebný úbor do telocvične a na von, plavky, uteráky, pyžamo (HOS), hygienické potreby, prezuvky, šľapky k bazénu... („ako do tábora“).

Počas pobytu:

Deti budú počas celého pobytu rozdelené do 3 skupín pod vedením fyzioterapeuta, s ktorým absolvujú rehabilitačný program do 13 hod. (prípadne 14 hod).
Po tomto čase sú k deťom zabezpečení animátori, s ktorými absolvujú nenáročné zoznamovacie hry, súťaže, kvízy, spoločenské hry, tvorivé dielne, zábavné hry a športové aktivity.
Dohľad nad priebehom pobytu zabezpečuje službukonajúca sestra v spolupráci s lekárom. 
Počas pobytu je zabezpečená strava a pitný režim. Pobyt sa začína v pondelok obedom a končí v piatok obedom. V budove ŠNOP sa nachádzajú taktiež automaty na bagety, nápoje a sladkosti.
Upozorňujeme, že nemocnica nie je vlastníkom parkoviska pred budovou - parkovisko je spoplatnené.