Partner pre Váš pohybový aparát

Týždenný skoliotický pobyt formou hospitalizácie

Týždenný pobyt pre deti z celého Slovenska, ktorý prebieha formou hospitalizácie a je čiastočne hradený zo zdravotného poistenia.

Pobyt 2021 

12.7. - 16.7.2021
16.8. - 20.8.2021
23.8. - 27.8.2021 

Cena: 120 eur

Poistenci UNION ZP:

Ak svoje dieťa prihlásite do 30.6.2021, bude mať ako poistenec Union zdravotnej poisťovne zabezpečenú:
  • 100% zľavu z doplatku za animátorské a doplnkové služby a kompletnú úhradu hospitalizačného „skoliotického pobytu“
  • zľavu 31€ zo sumy za denný ambulantný „skoliotický pobyt“.

Poistenci VšZP:

ŠNOP garantuje  poistencom VšZP zľavy na skoliotické pobyty počas celej doby ich trvania vo výške:
  • 10 % z doplatku za animátorské a doplnkové služby hospitalizačného „skoliotického pobytu“
  • 10% zľavu za denný ambulantný „skoliotický pobyt“.

Prihlásiť sa môžete aj na termíny, ktoré sú momentálne obsadené, pretože je možné, že sa miesto uvoľní, ale zaručiť vám to nevieme.
Zapíšeme si Vás ako náhradníkov. 

Usmernenie hlavného hygienika k letným táborom a povinnosti testovania: 


Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

b) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

e) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

f) do 12 rokov veku.

 
Celé znenie USMERNENIA

OBJEDNAŤ NA RT-PCR test sa môžete prostredníctvom: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php 

Prilohy: