Partner pre Váš pohybový aparát

Režim dňa

REŽIM DŇA
  • Ranná rozcvička
  • Kontrola posturálneho režimu pri denných činnostiach
  • Výuka a kontrola korekčných polôh s korzetom, bez korzetu
  • Liečebná telesná výchova skoliotika
  • Výuka a kontrola správneho dýchania s korzetom, bez korzetu
  • Bazén – cvičenie, dýchanie, posturálny a lokomočný režim skoliotika
  • Nácvik posturálnych činností s korekciou (sed, stoj)
  • Kondičná liečebná telesná výchova skoliotikov
  • Vychádzka
  • Spoločná (skupinová) laická psycho Th (rozhovory v skupinách so zameraním na sociálnu adaptáciu skoliotikov s ortézou, bez ortézy
Deti budú počas celého pobytu rozdelené do troch skupín pod vedením fyzioterapeuta, s ktorým absolvujú RHB program do 13,00 hod. Po tomto čase sú k deťom zabezpečení animátori. Dohľad nad priebehom pobytu zabezpečuje službukonajúca sestra v spolupráci s lekárom.