Partner pre Váš pohybový aparát

II. turnus 15.7.-19.7.2019

1. deň

Prvý deň nášho denného tábora sme s deťmi začali predstavovaním sa , výrobou menoviek a hraním zoznamovačiek. Potom sme išli do bazéna , kde sme sa vyčvachtali a vybláznili sa. Postupne po deti začali chodiť rodičia a s tými čo ostali sme opäť hrali rôzne hry, ako "Mestečko Palermo ", " Metla" a s najmenšími schovávačku, či tradičné " Kolo, kolo mlynské" .

2. deň

Na začiatku sme deti zadelili do skupín na bazén a hneď potom sa  išla prvá skupina čvachtať.Takto sa prestriedala aj druhá skupina a keď sme sa už všetci vrátili, zahrali sme  si "Stoličkový tanec", ktorý bol "jedinou hrou" , ktorú sme stihli ešte všetci. Jednotlivo sme mali ešte výtvarný workshop, kde sme navliekali gorálky a tvorili "stromčeky". Potom si postupne začali rodičia vyzdvihovať svoje ratolesti a takto sme zakončili druhý deň tábora. 

3. deň

Dnes sme spoločne trávený čas s animátormi začali opäť v bazéne zadelení v dvoch skupinách. Tí čo ostali "hore" spoločne hrali hru " Elektrika" či tradičné " Mestečko Palermo". S menšími sme mali umeleckú chvíľku, vytvorili sme si z výkresov "Obrazy" , hrali sa pexeso, či schovávačku. Potom sme zjedli olovrant a opäť sa spolu hrali či niečo umelecky tvorili. Pomaličky začali deti odchádzať domov až animátori ostali opäť sami. 

4. deň

Dnešok sme opäť začali vo vode, kde nás išlo pomenej, ale predsa sa vo vode deti zabavili a tie, ktoré ostali na oddelení robili Kvíz, ktorý si pre nich pripravili animatori. Kvíz sme potom vyhodnotili a odmenili deti sladkosťou. Neskôr sme si s deťmi kreslili, hrali "Metlu" , schovávačky a papali chutný olovrant. A postupne sa deti vytratili domov až sa tábor pre dnešný deň skončil. 

5. deň

Tak ako aj po ostatné dni tábora sme začali deň s deťmi tráviť najskôr v bazéne, kde sa už ako vždycky deti mohli do sýtosti vyšantiť vo vode ????

Tie deťúrence, ktoré čakali na bazén si zatiaľ kreslili "portrét", ktorý po nich na oddelení zostane ako pamiatka na ich tábor. Posledný deň tábora sa tiež neobišiel bez rôznych hier či už to boli staré klasiky alebo aj všelijaké zaujímavé nové :)

 

Čas neúprosne letí a tak sme sa s deťmi dostali až k samému koncu tábora, kde boli deti odmenené cukrikom či malým sladkým lízatkom ????

 

 

Galéria