Partner pre Váš pohybový aparát

I. turnus - 8.7.-12.7.2019

1. deň: 

Prvý deň nášho tábora sa niesol v znamení zoznamovania sa medzi animátormi a deťmi a medzi deťmi navzájom v tímoch, v ktorých budú počas nasledujúceho týždňa spolu súťažiť a robiť rôzne aktivity. Nakreslili sme si vlajky, ktoré vyobrazuju názvy našich tímov. Hrali sme sa hry ako napr. "Kapitán prichádza", "Molekuly", Metla", "Nohy" či overená stará klasika Mestečko Palermo, či iné rôzne kartové hry. Následne boli deťom udelené body za jednotlivé aktivity, ktorých sa zúčastnili. Na nástenke, ktorú sme vytvorili boli deti ohodnotené, či už za aktivity, hry alebo aj za upratané izbičky, v ktorých deti trávia noci počas tábora. Neskôr sme si dobili energiu sladkosťami, čo sme si boli nakúpiť v obchode. Samozrejme, že sme aj poctivo oddychovali a jedli, pretože iba v správnom tele je zdravý duch. Deti si spolu s animátormi večer pozreli film a tým zakončili spoločne strávený čas prvého dňa tábora a tešia sa už na ďalší  :) 

2. deň:

Utorok, druhý deň tábora prešiel rýchlo ako voda, možno aj preto lebo prvé čo sme urobili bolo že sme "skočili" do bazéna a schladili sa. Neskôr sme sa presunuli von do parku, kde sme hrali viacero hier, ako napr. "OVOCIE", "HÚSENICA", "ČERVENÝ A ČIERNY", "NINJA", za ktorú boli deti ohodnotené bodmi. Občerstvili sme sa pri večeri, doplnili energiu a s chuťou sme sa vrhli do poslednej aktivity tohto dňa a to "DIVADLO", kde deti predviedli svoj scenáristický, rečnícký a herecký talent. Dnes, tak ako aj včera sme si spolu pozreli film a zakončili tým ďalší úspešný deň, bez ujmy na zdraví a s úsmevom na tvári.

3. deň

V stredu deti spolu s animátormi začali spoločný čas opäť tráviť v bazéne a tí, ktorí už mali vody "pokrk" ostali hrať na oddelení hry. Potom sme sa spolu presunuli do parku, kde sme začali "obchodovať" s legálnym a nelegálnym tovarom, samozrejme ostalo to len pri hre :) Ten tím, ktorý získal čo najviac" peňazí" vyhral. Potrebovali sme už nutne dobiť energiu, tak sme utekali na večeru a opäť do obchodu na " doplnenie zásob" , aby nám náhodou nechýbali nejaké  sladkosti, či pukance k filmu, ktorý sme večer spolu pozerali . Pred filmovým večerom sme rozvíjali našu kreativitu formou výtvarného, či divadelného workshopu a tým sa náš tretí deň "táborovania" skončil.

4. deň

Keďže piatok už animatori s deťmi nebudú, ich spoločné trávené chvíle sa skončili už vo štvrtok . Začali sme opäť v bazéne, kde sme sa ovlažili a potom sme išli von do parku, zahrali si hru "OVOCIE" pre veľký úspech opakovanú druhý krát. :D  Hrali sme tiež hru "ČOKOLÁDA", ktorej sme sa síce trochu prejedli, ale večeru sme poslušne zjedli a potom sme už len vyhodnotili celý tábor, ocenili všetky naše tímy sladkými odmenami a potom začala Party, na ktorú sme sa celý týždeň tešili. Objednali sme si tiež pizzu a zatancovali belgický tanec či Just Dance. Lúčenie s animátormi sa neobišlo bez sĺz ale všetko dobre raz musí skončiť.. Ako aj náš tábor 

 

Galéria