Partner pre Váš pohybový aparát

Na čo nezabudnúť pred hospitalizáciou

PLÁNOVANÉ PRIJATIE PACIENTA
 • Pacient sa prijíma na lôžkové oddelenie (LO) ŠNOP na základe objednávacieho poukazu, ktorý vystaví ambulantný lekár ŠNOP. Následne je pacient zaradený do zoznamu čakateľov, resp. je mu pridelený termín nástupu na hospitalizáciu priamo na ambulnacii.  Pacienta telefonicky kontaktujeme a dohodneme s ním termín nástupu na hospitalizáciu (resp. potvrdíme už pridelený termín). 

 • Na hospitalizáciu sa pacient dostaví v termíne, ktorý mal dohodnutý a potvrdený zo strany ŠNOP, v čase 6.45 - 7.00 z dôvodu testovania na Covid-19 Ag testom, alebo si prinesie  vlastný negatívny výsledok testu, nie starší ako 2 dni. Zahlási sa na recepcii na 2. poschodí, kde sa dozvie informácie o tom, kde sa testuje a dostane tlačivá potrebné na vyplnenie k príjmu. Príjem prebieha v prijímacej kancelárii, 2. posch. č.dv. B213. Dodržanie uvedeného času je dôležité pre zabezpečenie stravy a celkového chodu oddelenia.

 • Pacienta príjme na LO sestra a uloží ho na izbu približne o 9.30 h. Prosíme všetkých pacientov o trpezlivosť, pretože posteľ pre nového pacienta je možné pripraviť až po odchode predchádzajúceho pacienta.

 • Pacient je vyšetrený lekárom LO a lekárom FRO. Po vyšetrení lekárom, sestry plnia ordinácie lekára. Ak je naordinované interné vyšetrenie, je volaný konziliárny lekár - internista.

 • Infúzna liečba, ak nie je z interných príčin kontraindikovaná, sa podáva v deň prijatia a rovnako aj rehabilitačné procedúry.

 • V deň príjmu má pacient nárok až na obed a večeru.

 • V prípade neočakávaných okolností, ktoré Vám zabránia nastúpiť na hospitalizáciu, je nutné nás ihneď kontaktovať na čísle +421 918 982 130, alebo mailom na hospitalizacie@snop.sk  alebo sekretariat@snop.sk .

 
 
ČO JE POTREBNÉ PRINIESŤ SI PRI HOSPITALIZÁCII?
 • občiansky preukaz

 • preukaz poistenca

 • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený

 • zdravotnú dokumentáciu (posledné správy od odborných lekárov- pravidelne navštevovaných, napr. kardiológ, diabetológ, neurológ, reumatológ..)

 • RTG dokumentáciu (RTG snímky, CD nosiče, správy z MRI, CT, denzitometrie..,) 

 • výsledky vyšetrení (posledné laboratórne výsledky - ak boli urobené, nie staršie ako 3 mesiace)

 • lieky, ktoré pravidelne užívate na cca 10 dní v originálnych baleniach (v prípade užívania inzulínu - pero aj náhradnú náplň)

 
POČAS HOSPITALIZÁCIE BUDETE  POTREBOVAŤ
 • domácu a cvičebnú obuv
 • nočnú bielizeň a župan
 • hygienické potreby a uterák
 • cvičebný úbor, plavky
 • ortopedické pomôcky, ktoré máte a používate
 • nie je potrebné si priniesť: príbor, pohár, toaletný papier 
 
NENOSTE SO SEBOU DO NEMOCNICE
 • veľký finančný obnos
 • živé kvety
 • zlato a iné cennosti.
 
STRAVOVANIE
 • raňajky sú podávané pacientom v čase od 07.30 do 08.00.
 • obed je podávaný pacientom v čase od 11.30 do 12.00.
 • večera je podávaná pacientom v čase od 17.00 do 17.30.
 
STRATY A NÁLEZY
v prípade straty alebo nálezu, ohláste to prosím, sestre vykonávajúcej službu
 
MOBILNÉ TELEFÓNY
 • prosíme používať mobilný telefón na miestach, kde jeho používaním neobťažujete iných pacientov a taktiež prosíme netelefonovať v blízkosti zdravotníckej techniky.
 
NOČNÝ KĽUD
prosíme, aby ste boli k sebe navzájom ohľaduplní a nerušte ostatných pacientov v čase nočného kľudu od 22.00 do 05.30 hod
 
PLÁNOVANÉ PREPUSTENIE PACIENTA
 • Lekár o prepustení informuje pacienta alebo jeho rodinných príslušníkov najmenej 2 dni vopred.
 • K prepusteniu sa pripraví prepúšťacia lekárska správa s uvedením termínu kontroly, novonaordinované lieky počas hospitalizácie na 3 dni užívania a prepúšťacia ošetrovateľská správa.
 • Po prepustení sa pacient musí s prepúšťacou správou do 3 dní hlásiť u svojho praktického lekára.
 • Službukonajúca sestra zabezpečí vydanie šatstva, osobných vecí z úschovy.
 • Odvoz po ukončení hospitalizácie si pacient zabezpečuje sám, v prípade potreby službukonajúca sestra objedná na požiadanie taxík. Podľa stavu pacienta a diagnózy môže lekár, na základe indikačných kritérií daných zákonom, rozhodnúť o potrebe prevozu sanitným motorovým vozidlom.
 • V deň prepustenia pacient má nárok iba na raňajky a izbu opustí do 9.00 hod., aby personál ju včas mohol prichystať novému pacientovi.
 

Galéria