Partner pre Váš pohybový aparát

Personál

Zdravotnú starostlivosť na FRO oddelení poskytujú:

Meno a priezvisko
Funkcia
MUDr. Dalma Loydlová 
Primár FRO, Lekár FBLR
MUDr. Mária Jurčová - Brezinová
Lekár FBLR - MD
MUDr. Lenka Jančová
Lekár FBLR
MUDr. Mariana Perknovská
Lekár FBLR
MUDr. Katarína Grebečiová
Lekár FBLR
Elena Krivosudská
Fyzioterapeut
Bc. Eva Banyaková
Fyzioterapeut
Mgr. Miroslava Kákošová
Vedúci fyzioterapeut - MD
Mgr. Veronika Važanová
Fyzioterapeut
Vilma Fialová
Fyzioterapeut
Dipl. f. Silvia Knížová
Diplomovaný fyzioterapeut
Bc. Martin Švarc
Fyzioterapeut
Bc. Matej Predáč
Fyzioterapeut
Mgr. Juraj Kaščák
Fyzioterapeut
Bc. Lukáš Šepelák
Fyzioterapeut
Marián Šimek
Masér
Michaela  Pažická
Masér - kúpeľník
Mgr. Tomáš Kolcun
Vedúci fyzioterapeut
Mgr. Peter Kostovčík  
Vedúci fyzioterapeut
Dipl. f. Lucia Fratričová
Fyzioterapeut
Bc. Ivana Feňková
Fyzioterapeut - MD
Bc. Lucia Matušková
Fyzioterapeut
Bc. Kristína Machová
Fyzioterapeut
Simona Gašparová
Diplomovaný fyzioterapeut
Bc. Alena Neščiverová
Fyzioterapeut - MD