Partner pre Váš pohybový aparát

Zmena v rozvrhu rekondičných aktivít

Cvičenie v telocvični

v utorok 11.6. bude mať hodiny o 15, 16 a 17,00h Tomáš G.

v štvrtok 13.6. bude mať hodiny o 15 a 16,00h Veronika.  

 

Cvičenie v bazéne

v stredu 12.6. bude mať hodinu o 15 Tomáš G. a hodiny o 16 a 17,00h. Evka R. 

 
Novinky