Partner pre Váš pohybový aparát

Začíname s poobednými cvičeniami

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 18.5.2020 začíname s rekondičnými aktivitami v telocvični.
Rozvrh nájdete v prílohe.
Aby sme dodržali hygienické opatrenia, obmedzili sme maximálny počet klientov na jednej hodine na 8.  Je nutné dodržiavať 2m rozostupy.
Cvičenie sa uskutoční len v prípade, že na hodine budú prítomní minimálne 3 klienti.
Aj počas cvičenia je potrebné aby ste mali zakryté ústa a nos.

Platnosť všetkých vydaných permanentiek predĺžime o dobu, počas ktorej nebolo možné rekondičné aktivity vykonávať. 
Permanentky vydané na cvičenia v telocvični predlžujeme o 3 mesiace.
 

Galéria

Novinky