Partner pre Váš pohybový aparát

VSTUP na rekondičné aktivity

Vážení klienti.

Na základe vyhlášky ÚVZSR č. 259/2021 prichádza od pondelka 22.11.2021 k sprísneniu podmienok vstupu osôb na rekondičné aktivity. 

Osoby prichádzajúce na rekondičné aktivity sa musia pred vstupom na aktivitu preukázať, že sú v režime OP (očkovaní, prekonaní).

Režim OP = osoby: 

  • plne zaočkované
  • prekonali ochorenie COVID 19 (pred menej ako 180 dňami)

Plne očkované osoby= osoby, ktoré sú
  • najmenej 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,
  • alebo najmenej 21 dní po jednodávkovej vakcíne,
  • alebo najmenej 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba prekonala ochorenie COVID19 za ostatných 180 dní.
Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID 19 za ostatných 180 dní
  • je potrebné sa preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 - nie starším ako 180 dní (potvrdenie od lekára, COVID PASS, SMS doručená z NCZI SK s dátumom pozitívneho výsledku PCR testu.

Ďakujeme za pochopenie.
 

Galéria

Novinky