Partner pre Váš pohybový aparát

Ústretové kroky zdravotných poisťovní

Ústretové kroky voči svojim poistencom v čase od 17.03.2020 do 30. 04. 2020 robia aj všetky zdravotné poisťovne


Aj bez výmenného lístka

Spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie Vašich návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Pacienti môžu byť počas núdzového stavu vyšetrení aj bez výmenného lístka.

 V ústrety pacientom i lekárnikom

Mnohí pacienti sú odkázaní na lieky, ktoré im môže predpísať iba lekár špecialista. Aby neboli pacienti vystavovaní riziku nakazenia pohybom po vonku, zdravotné poisťovne umožnia, aby im lieky mohli predpísať aj všeobecní lekári na základe predchádzajúcich informácii o pacientovi (napr. z liekovej knižky) a to formou eReceptu bez potreby návštevy ambulancie. 

VšZP bude rovnako akceptovať aj predpis lieku bez  predchádzajúcej návštevy lekára u všetkých odborností, ak liek predpíše všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ, lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti a onkologickej špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

Predĺžená platnosť lekárskych poukazov

Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky predlžujú zdravotné poisťovne z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní. A to vtedy, keď si výdajňa lekársky poukaz pre individuálne zhotovené zdravotné pomôcky zablokuje. Platnosť tohto poukazu sa v danej výdajni predĺži o 90 dní.

Keďže z dôvodu ochrany zdravia poistencov i zamestnancov obmedzili zdravotné poisťovne chod svojich pobočiek, príp. ich úplne zatvorili môžu poistenci, ktorí nestihli podať svoj lekársky poukaz v pobočkách, vhodiť ho do schránky najbližšej pobočky (pri každej pobočke alebo v jej blízkom okolí) alebo ho poslať poštou výlučne na kontaktnú adresu svojej zdravotnej poisťovne :
  • Dôvera zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04, Bratislava
Ďakujeme všetkým, ktorí sa k aktuálnej situácii postavili zodpovedne. Sme s Vami na ceste za zdravím.

Viac a podrobnejšie informácie môžete nájsť na webových stránkach Vašej zdravotnej poisťovne.

 
Novinky