Partner pre Váš pohybový aparát

Prevenčné cvičenia na podporu zdravia v telocvični a v bazéne počas COVID19

V zmysle najnovších pokynov vydaných hlavným hygienikom SR, Vás informujeme o priebehu prevenčných cvičení na podporu zdravia  v telocvični a v bazéne, vedených našimi fyzioterapeutmi.
Cvičenia prebiehajú v súlade s týmito opatreniami:
  • maximálne 5 osôb
  • 2m odstup.
Rozvrh cvičení.

Všetky osoby, vstupujúce do nemocnice musia pri každom vstupe prejsť triážou a vyplniť dotazník. Dotazník si môžete stiahnuť tu a priniesť ho už vyplnený. 
V prípade, že budete dotazník vyplňovať až v nemocnici, prineste si so sebou pero.
Bez vyplneného dotazníka nebude možné zúčastniť sa danej aktivity. 
Vyplnený dotazník odovzdáte priamo zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý danú aktivitu vedie.

Pred návštevou ŠNOP, si prečítajte pokyny uvedené tu
 
Novinky