Partner pre Váš pohybový aparát

OZNAMY - COVID 19

1.

V prípade, že ste boli pozitívne diagnostikovaní na COVID-19  a    počas toho obdobia ste navštívili ŠNOP,  informujte nás prosím o tejto skutočnosti na sekretariat@snop.sk .
Vyplňte  a odošlite nám toto tlačivo na sekretariat@snop.sk. Ďakujeme.     
 

2.  

Pred každým vstupom do nemocnice je potrebné prejsť vstupnou triážou a vyplniť dotazník.

Dotazník si môžete stiahnuť TU a priniesť ho už vyplnený. V prípade, že ho budete vyplňovať v nemocnici, prineste si pero.
Vyplnený dotazník odovzdáte priamo zdravotníckemu pracovníkovi, podľa účelu Vašej návštevy ŠNOP (sestre na amb, fyzioterapeutovi,..).
Na plánované vyšetrenie alebo procedúru prídite, prosím, s dostatočným časovým predstihom (z dôvodu vstupnej triáže).

3.   Cvičenia

Prevenčné cvičenia na podporu zdravia (rekondičné aktivity), počas trvania lockdownu neprebiehajú.  

4.   Zákaz návštev na lôžkovom oddelení

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (RÚVZ) sa  nariaďuje zákaz návštev na lôžkovom oddelení až do odvolania. Bezpečnosť našich pacientov je pre nás na prvom mieste, preto prosíme všetkých príbuzných pacientov o rešpektovanie nariadenia. 

Prosíme Vás o aj dodržanie týchto opatrení:

  • do nemocnice je vstup možný len v ochrannom rúšku a bez príznakov respiračného ochorenia, bez teploty,...
  • žiadame, aby s dieťaťom (deťmi) na vyšetrenie prišiel  iba jeden z rodičov,
  • dodržte prosím čas príchodu do čakárne, ktorý máte určený,
  • pri vchode do nemocnice použite dezinfekciu rúk,
  • v prípade chorobných príznakov (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava, strata čuchu, chuti, ...) Vás žiadame, aby ste nechodili do ŠNOP.
Ďakujeme za pochopenie.
 
Novinky