Partner pre Váš pohybový aparát

Ordinačné hodiny

Vážení pacienti,
v prílohe nájdete aktuálny rozpis ordinačných hodín.

Aj počas lockdownu platí, že plánovanú zdravotnú starostlivosť môžete absolvovať. Riadime sa uznesením Vlády SR.

Prosíme Vás o aj dodržanie týchto opatrení:
  • do nemocnice je vstup možný len v ochrannom rúšku a bez chorobných príznakov (kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celková únava, teplota nad 37,2 °C, porucha chuti, čuchu a pod.),
  • pred každým vstupom do nemocnice je potrebné prejsť vstupnou triážou a vyplniť dotazník. Dotazník si môžete stiahnuť tu a priniesť ho už vyplnený. V prípade, že ho budete vyplňovať v nemocnici, prineste si pero.
    Vyplnený dotazník odovzdáte priamo zdravotníckemu pracovníkovi, podľa účelu Vašej návštevy ŠNOP (sestre na amb, fyzioterapeutovi,..)
  • žiadame, aby s dieťaťom (deťmi) na vyšetrenie prišiel  iba jeden z rodičov,
  • dodržte prosím čas príchodu do čakárne, ktorý máte určený,
  • pri vchode do nemocnice použite dezinfekciu rúk,
  • v prípade respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava, ...) Vás žiadame, aby ste nechodili do ŠNOP.

V prípade, že máte dohodnutý termín návštevy ŠNOP (vyšetrenie, rehabilitácia, cvičenie) po Vašom príchode zo zahraničia, prosím riaďte sa týmito pokynmi.

Aktuálne informácie budeme vždy zverejňovať na našej stránke.

Prilohy:

 
Novinky