Partner pre Váš pohybový aparát

Ordinačné hodiny

Vážení pacienti,
v prílohe nájdete aktuálny rozpis ordinačných hodín.

Pred každou návštevou ŠNOP si, prosím, pozorne prečítajte a riaďte sa informáciami v sekcii KORONAVÍRUS
 
Novinky