Partner pre Váš pohybový aparát

Infúzny stacionár

Infúzna liečba je moderný spôsob ambulantnej terapie u indikovaných ochorení.

MOŽNOSTI INFÚZNEJ LIEČBY V NAŠEJ NEMOCNICI:

INFÚZNA LIEČBA PRI BOLESTIACH POHYBOVÉHO APARÁTU 
Trpíte bolesťami chrbtice alebo kĺbov?
Využite možnosť podania rôznych kombinácií účinných liečiv "na mieru", eventuálne hotovej analgetickej, protizápalovej a myorelaxačnej infúzie. Infúzia je indikovaná podľa odporučenia lekára ortopéda, neurológa, rehabilitačného lekára alebo všeobecnéh:o lekára.
INFÚZNA LIEČBA PRI NEUROGÉNNYCH BOLESTIACH
Máte bolesť končatiny zo zápalu nervu, alebo útlaku nervu?
Trpíte na diabetickú polyneuropatiu končatín?
Vhodná infúzna terapia indikovaná podľa odporučenia lekára ortopéda, neurológa a diabetológa.
VAZODILATAČNÁ INFÚZNA TERAPIA
Ste po cievnych príhodách, máte poruchy pamäte, myslenia, eventuálne nepríjemné hučanie v ušiach?
Infúzna terapia podľa odporučenia lekára internistu, neurológa, ORL lekára.
INFÚZNA TERAPIA VYSOKÝMI DÁVKAMI VITAMÍNU C
Trpíte nadmerným stresom, únavou, fyzickou záťažou, poruchami imunity, častými virózami a prechladnutím?
Vyskúšajte infúznu terapiu, ktorá Vám naštartuje imunitu, zníži únavnosť a zvýši Vašu odolnosť voči vírusovým infekciám i stresu.

Infúzny stacionár je v prevádzke v pondelok až nedeľa 10:00 až 18:00 hod.
Pred podaním infúzie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID19, nie starším ako 7 dní. 

Podanie jednej infúzie je v trvaní cca 1 hod 30 minút
, po infúzii je nutné ležať ešte cca ďalších 30 minút.
Podávanie infúzie prebieha pod dohľadom lekára lôžkového oddelenia a službukonajúcej sestry.
Po podaní infúzie nie je vhodné viesť motorové vozidlo.
Podanie jednej infúzie vitamínu C je v trvaní cca 1 hod.

Pacient si na ambulantnú infúznu terapiu prinesie odporúčanie a návrh konkrétnej infúznej liečby od svojho odosielajúceho lekára a objedná sa na recepcii.

Infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to  celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi odosielajúci lekár.

Počet potrebných infúzií je zvyčajne 5 – 10, pri algických infúziách.   
Podanie vitamínu C odporúčame v počte 3-5 infúzií. 

Platba pozostáva z úhrady liečiva a manažmentu podania infúzie.  
  • Podanie 1 algickej infúzie (lieky a podanie infúzie).......11,- €
  • Podanie 1 infúzie vitamínu C .....................................35,- €  


Objednať sa môžete na recepcii 2. posch. alebo na objednavanie@snop.sk , do mailu, prosím, zašlite aj rozpis infúzie.
 

Galéria

Novinky