Partner pre Váš pohybový aparát

Infúzny stacionár

Infúzna liečba je moderný spôsob ambulantnej terapie u indikovaných ochorení.

MOŽNOSTI INFÚZNEJ LIEČBY V NAŠEJ NEMOCNICI:

INFÚZNA LIEČBA PRI BOLESTIACH POHYBOVÉHO APARÁTU 
Trpíte bolesťami chrbtice alebo kĺbov?
Využite možnosť podania rôznych kombinácií účinných liečiv "na mieru", eventuálne hotovej analgetickej, protizápalovej a myorelaxačnej infúzie. Infúzia je indikovaná podľa odporučenia lekára ortopéda, neurológa, rehabilitačného lekára alebo všeobecného lekára.
INFÚZNA LIEČBA PRI NEUROGÉNNYCH BOLESTIACH
Máte bolesť končatiny zo zápalu nervu, alebo útlaku nervu?
Trpíte na diabetickú polyneuropatiu končatín?
Vhodná infúzna terapia indikovaná podľa odporučenia lekára ortopéda, neurológa a diabetológa.
VAZODILATAČNÁ INFÚZNA TERAPIA
Ste po cievnych príhodách, máte poruchy pamäte, myslenia, eventuálne nepríjemné hučanie v ušiach?
Infúzna terapia podľa odporučenia lekára internistu, neurológa, ORL lekára.
INFÚZNA TERAPIA VYSOKÝMI DÁVKAMI VITAMÍNU C
Trpíte nadmerným stresom, únavou, fyzickou záťažou, poruchami imunity, častými virózami a prechladnutím?
Vyskúšajte infúznu terapiu, ktorá Vám naštartuje imunitu, zníži únavnosť a zvýši Vašu odolnosť voči vírusovým infekciám i stresu.

Podanie jednej infúzie je v trvaní cca 1 hod 30 minút, po infúzii je nutné ležať ešte cca ďalších 30 minút.
Podávanie infúzie prebieha pod dohľadom lekára lôžkového oddelenia a službukonajúcej sestry.
Po podaní infúzie nie je vhodné viesť motorové vozidlo.

Pacient si na ambulantnú infúznu terapiu prinesie odporúčanie a návrh konkrétnej infúznej liečby od svojho odosielajúceho lekára a objedná sa na recepcii.

Infúznu liečbu možno poskytnúť vtedy, ak to  celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi odosielajúci lekár.

Počet potrebných infúzií je zvyčajne 5 – 10, pri algických infúziách.   
Podanie vitamínu C odporúčame v počte 3-5 infúzií. 

Platba pozostáva z úhrady liečiva a manažmentu podania infúzie.  
  • Podanie 1 algickej infúzie (lieky a podanie infúzie).......11,- €
  • Podanie 1 infúzie vitamínu C .....................................35,- €  
Počas februára sme pre našich pacientov a klientov pripravili zvýhodnenú cenu na podanie infúzie vitamínom C -  iba za 25 € / 1 inf.

Objednať sa môžete na recepcii 2. posch. alebo na objednavanie@snop.sk , do mailu, prosím, zašlite aj rozpis infúzie.
 

Galéria

Novinky