Partner pre Váš pohybový aparát

Informácie pre pacientov pred návštevou ŠNOP

Vážení pacienti a klienti,
záleží nám na Vašej bezpečnosti, a preto robíme všetko pre to, aby ste boli počas návštevy ŠNOP v bezpečí a chránení.

Máme zavedenú vstupnú triáž, ktorú musíte absolvovať pred každou návstevou ŠNOP (počítajte, prosím, s možným zdržaním). Taktiež je potrebné, aby ste pred každým vyšetrením alebo procedúrou mali vyplnený DOTAZNÍK, ktorý odovzdáte na ambulancii alebo pred procedúrou. Ihneď pri triáži si vydenzifikujete ruky.
Vďaka zavedeným opatreniam je naša nemocnica bezpečná.
Zvýšili sme frekvenciu dezinfekcie priestorov a v celej nemocnici máme rozmiestnené dávkovače dezinfekcie.
Pravidelne dezinfikujeme germicídnymi žiaričmi všetky priestory nemocnice, vrátane čakární.
Koordinujeme Váš príchod do ambulancií alebo na procedúry, a tým sa snažíme udržať obmedzený počet osôb v čakárňach. Prosíme Vás o dodržanie prideleného času.
Prosíme Vás, aby na vyšetrenie s deťmi prišiel iba jeden z rodičov.
Všetci naši zamestnanci sú v pravidelných intervaloch testovaní Ag testami a používajú adekvátne ochranné pracovné pomôcky. Väčšina našich zamestnancov už taktiež absolvovala očkovanie proti COVID19.

Prilohy:

 

Galéria

Novinky