Partner pre Váš pohybový aparát

Dozorný audit

Špecializovaná nemocnica pre ortpedickú protetiku Bratislava, n.o. v dňoch 15. - 16. 10. 2018 úspešne zvládla dozorný audit v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a ČSN OHSAS 18001:2008.
 
Novinky