Partner pre Váš pohybový aparát

2% z Vašich daní

Informácia k predĺženej lehote na poukázanie 2% z daní.
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/ .


ĎAKUJEME za Vašu podporu a priazeň, ktorú si veľmi vážime.

Naša nemocnica ako špecializované a jedinečné zdravotnícke zariadenie na Slovensku zamerané najmä na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy, vrátane amputovaných pacientov, pacientov na invalidnom vozíku a deti so skoliózami a s poruchami držania tela, aj vďaka príjmom z 2% mohla v rokoch 2005 – 2019 výrazne modernizovať a doplniť materiálne, priestorové a prístrojové vybavenie nemocnice.

Každoročne sa obraciame na Vás s prosbou o podporu našej nemocnice formou darovania 2% z Vašich daní, ktoré nám môžete poukázať i online

Finančné príspevky získané na základe Vašej podpory používame na modernizáciu priestorov a dokúpenie prístrojového vybavenia, čím zabezpečujeme našim pacientom poskytovanie ešte kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.

S úctou,
PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA
riaditeľka ŠNOP Bratislava, n.o.

Prilohy:

2%-DL.pdf [834.2 kB]
 

Galéria

Novinky