Partner pre Váš pohybový aparát

15. výročie nemocnice

Dňa 13. 7. 2019 oslavuje naša nemocnica 15. výročie. Na základe vládou schváleného transformačného návrhu sa pred 15-timi rokmi transformovala príspevková organizácia Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku na neziskovú organizáciu - Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.. Nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť a je špecializovaným a jediným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno - pohybovej sústavy. Zakladateľmi nemocnice sú Ministerstvo zdravotníctva SR a firma NEOPROT spol. s r.o. Prvým riaditeľom ŠNOP bol MUDr. Ján Koreň.

Pozrite si viac o histórii nemocnice a tiež zmeny, ktorými nemocnica prešla od roku 2004. 

 
Novinky