Partner pre Váš pohybový aparát

Personálna politika

V súčasnosti je nemocnica  stabilizovaná z hľadiska zamestnanosti a pokrytia pracovných pozícií.


V nemocnici garantujeme:
 • profesionálny prístup zo strany zamestnávateľa,
 • uplatňovanie etických princípov,
 • prácu v príjemnom a dynamickom kolektíve,
 • zrekonštruované pracovné priestory s moderným prístrojovým vybavením,
 • možnosť ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie (napr. získanie špecializácie v odbore ortopédia,  fyzioterapia a liečebná rehabilitácia a pod.),
 • možnosť získania kreditov za vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu ŠNOP,
 • systém zamestnaneckých benefitov:
  • narodeninová dovolenka,
  • dohodnutý podiel na platbách DDP,
  • stanovený benefit vo výške 50% zľavy na všetky služby nemocnice pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov,
  • aktívna účasť pre deti zamestnancov na skoliotických táboroch v letných mesiacoch,
  • bezplatné využívanie priestorov vodoliečby v stanovené termíny cez víkendy,
  • príspevok na stravné lístky,
  • spoločné akcie,
  • darček pri príležitosti Dňa konkrétneho zdravotníckeho povolania,
  • meninový  a vianočný darček pre každého zamestnanca,
  • odmena pri príležitosti životného jubilea a pracovného výročia.