Partner pre Váš pohybový aparát

Ohlasy od Vás - Poďakuj sestre

Aj naša nemocnica je zapojená do projektu Poďakuj.sk.
V prípade, že by ste aj Vy chceli poďakovať niektorému z našich zamestnancov, môžete tak urobiť buď online na stránke www.podakuj.sk alebo vypíšete formulár, ktorý nájdete v priestoroch nemocnice.

Poďakovania od našich pacientov si môžete prečítať tu. 
 

 

 

 

 

 

 

Galéria