Partner pre Váš pohybový aparát

ZUŠ SKLENÁROVA


Priestory našej nemocnice nám pomohli vyzdobiť umelecké práce detí zo ZUŠ na Sklenárovej ulic