Partner pre Váš pohybový aparát

VYSOKÉ ŠKOLY

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
http://www.ucm.sk/
Lekárska fakulta UK Bratislava
http://www.fmed.uniba.sk/
Slovenská zdravotnícka univerzita
- Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií - fyzioterapia
- Fakutla zdravotníckych špecializačných štúdií - ortopedická protetika
http://www.szu.sk