Partner pre Váš pohybový aparát

OTTO BOCK SLOVAKIA s.r.o.

Spoločnosť Otto Bock Slovakia s.r.o., bola založená v roku 2007 so sídlom v Bratislave a tvorí súčasť celosvetovej siete dcérskych spoločností materskej firmy Otto Bock HealthCare GmbH, ktorej sídlo sa nachádza v nemeckom Duderstadte. Široké spektrum našich produktov siaha od zdravotníctva až po automobilový priemysel.