Partner pre Váš pohybový aparát

NEOPROT

NEOPROT je jednou z najväčších spoločností na Slovensku v oblasti výroby individuálnych ortopedickoprotetických pomôcok s ročnou produkciou takmer 50 000 ks. www.neoprot.sk.