Partner pre Váš pohybový aparát

HARRIS SLOVAKIA

Harris - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
sa špecializuje na poskytovanie nasledovných služieb:
  • odborné ošetrovanie doma u pacienta,
  • liečebná rehabilitácia doma u pacienta,
  • opatrovanie - domáce služby pre seniorov.